Voor u beschikbaar:
Kristel, Rosana, Kees-Jan, Suze, Ernst

Momenteel in gesprek:
Catharina, Maria

Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits
Bellen via credits, klik hier

Hulp bij rouwverwerking

Na een groot verlies van een dierbaar persoon in uw leven ervaart u het rouwen. Rouwen is een periode waarin uw leven anders vorm krijgt, u ervaart intens verdriet, u heeft door het overlijden van uw dierbare een andere kijk op het leven. Gevoelens moeten verwerkt worden en gedachten moeten bewerkt worden. Er zijn momenten dat u volop bezig bent met het verlies en andere momenten zoekt u afleiding om door te kunnen gaan zonder deze dierbare persoon in uw leven.

Omgaan met verlies

Rouwverwerking is de weg naar het leren leven met het gemis, dit rouwproces is uniek en verloopt voor niemand hetzelfde. Ieder mens maakt in zijn of haar leven het verlies van een dierbaar persoon mee, dat kan zijn een partner, een ouder, een broer of zus, een kind, of misschien een vriend. Hoe u rouwt en daarmee omgaat heeft te maken met uw persoonlijkheid, hoe het u aangeleerd is om aan anderen te hechten en met verdriet en tegenslag om te gaan. Heel belangrijk is natuurlijk vooral de band die u heeft opgebouwd met de overleden persoon en hoe deze persoon is overleden. Is dit bijvoorbeeld plotseling of na een lang ziekbed?

Rouwverwerking gaat gepaard met persoonlijke veranderingen. U reageert anders op dingen, verdriet kan zich uiten in lichamelijke klachten, uw gevoelens kunnen uiteenlopen van boosheid en wanhoop tot liefde of opluchting. Uw manier van rouwen kan nooit fout zijn, u rouwt zoals u wilt rouwen. Wees u er wel van bewust dat u in dit proces verder komt, sta regelmatig stil bij uw reactie op het verlies van uw dierbare. Veel mensen vragen zicht af 'waarom overkomt mij dit?' of 'wat is nu nog de zin van mijn leven?'. Hoe gaat u om met uw gevoelens en gedachten? Praat u er over of houdt u het voor uzelf? Zorgt u goed voor uzelf en voelt u zich gesteund door de mensen in uw directe omgeving? Maak de balans op en probeer te veranderen wat niet goed voelt, want let op: het verlies van uw dierbare verwerken overkomt ons allemaal op een bepaald moment. Uw leven is niet meer hetzelfde na het overlijden van een dierbare.

Steun van uw omgeving

Het is belangrijk dat u in een periode van rouw goed voor uzelf zorgt. Eet gezond, drink goed en neem voldoende rust. Wees u er daarnaast van bewust dat u nooit alleen hoeft te rouwen. Ook uw familie, vrienden en misschien wel collega's of buren reageren op uw verlies. Zij bieden een luisterend oor, bieden u hulp en geven adviezen. Niet altijd passend maar zeker goed bedoeld. Sommige adviezen helpen u, anderen niet. Het proces vertellen of misschien zelfs opschrijven kan opluchten en kan u inzicht geven in uw manier van rouwen. Een rouwproces gaat met ups en downs. Net op het moment dat u het gevoel heeft dat het wat beter met u gaat, gaat het toch ineens weer een stuk minder. Het is zeker niet makkelijk, maar het hoort bij de zoektocht naar een 'nieuw' leven zonder uw dierbare.

Fases van rouwverwerking

Geen mens is hetzelfde, geen rouwproces is daardoor hetzelfde. Er is dan ook geen vast stramien dat iemand doorloopt in periode van rouw. Toch zijn er wel diverse fases die veel mensen tijdens de rouwverwerking doorlopen. Elke fase vult iedereen weer voor zich in, zoals eerder aangegeven een rouwproces verloopt voor niemand hetzelfde. Rouwverwerking is een individueel proces. Ook de tijdsduur is vaak heel gevarieerd.

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross omschreef vijf verschillende rouwfases, welke in verschillende volgorde ervaren kunnen worden.
  • Ontkenning: Het accepteren van de waarheid is moeilijk, het overlijden van uw dierbare valt u ontzettend zwaar, u ontkent dit gedeeltelijk of misschien zelfs wel geheel.
  • Boosheid: Intens verdriet brengt in veel gevallen ook boosheid naar boven, vaak getriggerd door het aanwezige gevoel van onmacht.
  • Gevecht aangaan: Waaraan is uw dierbare overleden? In deze fase wordt het gevecht aangegaan door bijvoorbeeld mee te doen aan sponsorlopen tegen bepaalde ziektes, door te stoppen met roken of een wereldreis te maken. U legt uzelf doelen op om uw verlies beter te kunnen verwerken.
  • Depressie: Uzelf bewust worden van het feit dat boosheid, ontkennen of een gevecht aangaan niet helpt bij de verwerking van uw verlies, brengt vaak een depressief gevoel teweeg.
  • Aanvaarding: Hoe lang de rouwperiode bij u duurt, kan niemand u vertellen. Hoe uitzichtloos het soms ook voelt, hoeveel verdriet en pijn u ook ervaart, er komt een dag dat u probeert het verlies een plaatsje te geven. U probeert uw leven op te pakken met daarin een andere rol voor uw overleden dierbare.
Email notificatie instellen
Top