Voor u beschikbaar:
Leontine

Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits
Bellen via credits, klik hier

Jouw jaarhoroscoop 2023.

De geluks-planeet Jupiter in Ram & Stier in 2023.

Jupiter staat in 2023 in de sterrenbeelden Ram en Stier. Heb jij een ander sterrenbeeld maar staat jouw ascendant of maan in Stier of Ram, dan voel je deze invloed ook.

 

Vanaf december 2022 tot 16 mei ’23 staat Jupiter in Ram en vanaf half mei ’23 tot eind 2023 staat Jupiter in Stier.

 

Jupiter staat bekend als de planeet van het geluk. Het brengt optimisme, vertrouwen en groot kunnen denken. Jupiter regeert over financieel en materieel gewin, en uitbreiding op elke vlak. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, uitbreiding werk en/of wonen, toename in gewicht, toename financiën etc. Deze planeet brengt kansen die zonder enige inspanning op je pad komen.

 

Hoe ervaren wij wereldwijd Jupiter in Ram en Stier?

Jupiter in Ram zorgt wereldwijd voor de aanzet tot vernieuwing. Ram is een pionier, de initiatiefnemer en niet bang voor actie. Ram is een vuurteken en als Ram inspiratie en enthousiasme voelt dan gaan ze ervoor - vol gas. Ram denkt niet altijd ver vooruit hoe het hele plan neergezet kan worden, maar Stier in Jupiter vanaf half mei ‘23 kan dat wel. Stier is een aardeteken en kan de briljante plannen van Ram tastbaar, nuchter en op een concrete manier neerzetten. Jupiter in Ram kan ons wereldwijd meer zelfvertrouwen geven.

De planeet Uranus staat tot 2026 in Stier. Uranus zorgt voor plotselinge, vaak onverwachte radicale veranderingen. Technologie, uitvindingen, innovatie. Het doorbreken van oude, traditionele patronen en structuren die niet meer functioneren. Vrijheid, rebellie, onafhankelijkheid en sociale veranderingen.

Stier regeert onder andere over geld en bankwezen. Er zijn dus veranderingen gaande (dankzij Uranus in Stier) op het gebied van geldzaken en het wereldwijde bankwezen. Maar ook in alle andere gevestigde systemen zoals de farmaceutische industrie, het school- en zorgsysteem etc.

Zodra Jupiter vanaf half mei ’23 in Stier komt te staan wordt dit uitvergroot. De oude en vertrouwde manier hoe wij wereldwijd tegen geld, het bankwezen, de zorg enz. aankijken en de manier waarop het in ons leven aanwezig is, gaat veranderen. Dit is uiteraard nu al zichtbaar voor ons; in 2023 komt het in een stroomversnelling. Voordat er nieuwe systemen kunnen ontstaan moet het oude eerst uiteen vallen. Uranus zal dan met onconventionele nieuwe uitvindingen komen die wij op aarde kunnen ontwikkelen en daardoor wederopbouw van nieuwe en betere systemen realiseren. Stier heerst ook over stabiliteit en zekerheid waardoor de opbouw gekenmerkt zal worden door (uiteindelijk) meer stabiliteit en zekerheid wereldwijd.  

Rond 23 maart 2023 komt planeet Pluto in een ander sterrenbeeld te staan. Pluto stond lange tijd in Steenbok en komt nu in Waterman te staan.

Twee weken daarvoor, rond 7 maart 2023, verhuist Saturnus ook naar een ander sterrenbeeld; van Waterman naar Vissen. Dit zal enorme energie teweegbrengen zodra Pluto en Saturnus in een ander teken komen te staan.

Pluto - een dwergplaneet, vernoemd naar de god van de onderwereld - mag dan wel dwergplaneet genoemd worden; de kracht en invloed van Pluto is een van de sterkste van alle hemellichamen. Deze planeet staat voor dood en wedergeboorte, transformatie, intense verwerkingsprocessen, afbreken en opbouwen, macht, obsessie, taboes. Pluto is tevens een katalysator voor verandering en heerst over alles wat verborgen, ongezien en geheim is en tevens het blootleggen daarvan.

De planeet Saturnus wordt ‘de strenge, maar rechtvaardige’ planeet genoemd. Saturnus staat voor verantwoordelijkheid, regels, wetten, autoriteit, discipline, volwassenheid, geduld, limitatie, vertraging, taken en opoffering. Deze planeet laat ons de realiteit zien. Wat past niet meer in jouw realiteit en wat wel? Het haalt weg wat niet meer in je leven hoort, wat pijnlijk en moeilijk kan zijn als je eraan vasthoudt terwijl je diep van binnen weet dat je het los moet laten. Saturnus wil het beste voor ons en dat wij met toewijding, geduld en volharding aan onze taken werken. Wat tijdens een Saturnus periode opgebouwd wordt is langdurig en blijvend.

Deze twee planeten gaan er vanaf maart ’23 voor zorgen dat er wereldwijde transformatie komt. Bedrog, leugens en machtsmisbruik komt in het volle licht te staan waardoor deze kwalijke zaken uiteen zullen vallen. Pluto in Waterman zet de focus op de toekomst met afbreken, opbouwen, transformeren en ‘Power To The People’. De komende jaren zullen er monumentale veranderingen plaats gaan vinden qua regeringen, landen, instituten, mensen met macht, grote coöperaties enz.  

Ram jaarhoroscoop 2023. Maan in Ram. Ascendant in Ram.

Je hebt hierboven kunnen lezen dat de geluks-planeet Jupiter in jouw teken staat, Ram. Tot half mei ‘23 werkt deze planeet in jouw voordeel om alle nieuwe ideeën die je neer wil zetten een positieve boost te geven. Eens in de twaalf jaar staat Jupiter in jouw teken dus maak ten volle gebruik van deze invloed. Rond 20 april ‘23 vindt er een zonsverduistering plaats in jouw teken. Jupiter bevindt zich dan nog steeds in jouw teken waardoor de energie waarmee je nieuwe ideeën neerzet vergroot wordt. In april 2004 vond er een soortgelijke zonsverduistering in Ram plaats. Je kan terugkijken naar wat er destijds voor ontwikkelingen plaats hebben gevonden in jouw leven zodat je een idee krijgt wat je kan verwachten in april 2023.

Een zonsverduistering op 14 oktober 2023 heeft invloed op alle relatievormen in jouw leven zoals zakelijk, op liefdesgebied en vriendschappen. Nieuwe verbindingen komen vanaf half oktober in jouw leven.  

Pluto verblijft tot eind maart ’23 en vanaf half juni tot eind ’23 in jouw carrière-sector. Hij heeft daar al jarenlang gestaan waardoor jouw werk en carrière een ware transformatie gekregen heeft. Dit jaar kun je nog steeds grote veranderingen verwachten of zelf initiëren.

Financieel is een goed jaar voor jou, Ram. De geluks-planeet Jupiter staat vanaf half mei in jouw geld-sector tot eind van het jaar. Jupiter voegt zich bij Uranus, deze planeet staat al een aantal jaar in jouw geld-sector waardoor je (vaak onverwachte) situaties op geldgebied meegemaakt hebt. Je krijgt nieuwe ideeën om je financiële situatie te verbeteren en er komen ook mooie kansen op jouw pad. Vaak uit het niets.

Saturnus komt begin maart 2023 in de sector te staan die over jouw onderbewustzijn heerst. De strenge maar rechtvaardige planeet vraagt om overtollige bagage in je onderbewustzijn op te ruimen zodat je niet meer het gevoel hebt dat je door oude emoties beheerst wordt die groei tegen kunnen houden. Saturnus helpt gestaag mee om diep inzicht in jezelf te krijgen.

Stier jaarhoroscoop 2023. Maan in Stier. Ascendant in Stier.

Een maansverduistering op 5 mei 2023 brengt zaken aan het licht op liefdesgebied. Je gaat beslissen of je wil stoppen of juist extra energie in een relatie wil steken. Gezonde relaties worden rond deze periode nog sterker. Je hebt dit jaar meer energie om meer tijd door te brengen met de mensen van wie je houdt.

Saturnus verlaat begin maart ’23 jouw carrière-sector. Je hebt de afgelopen jaren hard gewerkt met veel toewijding en focus. Soms moest je weer van voren af aan beginnen maar Saturnus zorgde ervoor dat je niet opgaf. Zodra Saturnus jouw werk-sector verlaat komt Pluto die plek innemen. Pluto vraagt jou om de focus te zetten op projecten waar je gepassioneerd over bent en waar je helemaal in op kunt gaan. Op een bepaalde manier ga je de komende twee jaar transformeren zodat jij die doelen kan bereiken. Dit is niet altijd makkelijk maar uiteindelijk ga jij gezien worden als iemand die een bepaalde status heeft bereikt en je krijgt daardoor aanzien en respect.

Een zonsverduistering op 14 oktober ’23 geeft het startsein voor nieuwe kansen, meer mogelijkheden en meer verantwoordelijkheid op werkgebied.

Uranus staat in 2023 nog steeds in jouw sterrenbeeld. Je kunt hierdoor grote veranderingen in je leven verwachten. Stier geboren tussen 4 en 14 mei zullen de invloed van Uranus het sterkst voelen.

De geluks-planeet Jupiter komt vanaf half mei tot eind ’23 in Stier te staan. Je mag mooie kansen verwachten op elk gebied in je leven. Wees niet bang om initiatief te tonen, grote plannen te maken en om te creëren wat je graag wil, want Jupiter ’s invloed werkt positief uit. Jupiter staat om de twaalf jaar in jouw teken dus benut deze unieke mogelijkheid dit jaar.

Op 28 oktober 2023 vindt er een maansverduistering plaats in jouw sterrenbeeld. Je mag resultaten en succes verwachten van al je harde werken. Deze verduistering brengt de afsluiting van een belangrijke periode in je leven die je nu succesvol af gaat ronden.

Tweeling jaarhoroscoop 2023. Maan in Tweeling. Ascendant in Tweeling.

Tot half mei staat geluks-planeet Jupiter in de sector van vriendschappen, jouw dromen en wensen. Je mag uitbreiding verwachten van je sociale leven en je kan met veel succes meerdere kansen aangrijpen die jou dichterbij jouw wensen en dromen brengen. Op 20 april ’23 vindt er een zonsverduistering plaats in deze sector waardoor een droom werkelijkheid kan worden voor jou. Je houdt deze verandering in het begin voor je totdat je alle details weet.

Vanaf begin ‘23 tot eind maart’23 en vanaf half juni tot eind ’23 verblijft Pluto in jouw intimiteits-sector. Pluto verblijft hier al enkele jaren waardoor emotionele banden en intimiteit op elk gebied in je leven al getransformeerd is.

Neptunus staat het hele jaar in jouw carrière- en levenspad-sector. Vanaf maart ’23 komt Saturnus ook in deze sector te staan. Neptunus kan mist en illusie veroorzaken terwijl Saturnus juist de realiteit laat zien. Twee planeten met een tegenovergestelde uitwerking waardoor je een balans gaat vinden tussen verbeelding en realiteit. Wat hoort in het rijk der fabelen thuis en wat is te realiseren? Mocht Neptunus het voor jou moeilijk hebben gemaakt om erachter te komen wat je wil qua werk en leven, dan kan Saturnus je nu helpen om helderheid te krijgen.

Op 5 mei ’23 vindt er een maansverduistering plaats in jouw werk-sector waardoor je duidelijkheid krijgt of je van baan wil veranderen of niet. Je voelt dat je verbinding en vooral veel plezier moet hebben in je baan. Dit is een uitstekende periode om een knoop door te hakken voor jezelf.

Vanaf begin maart ’23 verlaat Saturnus jouw sector die over jouw gedachten gaat. De afgelopen twee jaar ben je druk bezig geweest om te ervaren hoe jouw mind werkt. Je hebt vooruitgang geboekt in de manier waarop je communiceert en je hebt veel oude bagage losgelaten. Vanaf begin maart ’23 komt er ruimte in je hoofd voor grotere ideeën en projecten. Pluto helpt vanaf eind maart tot begin juni ’23 mee om ideeën te transformeren en kracht te geven omtrent hoe deze neer te zetten.

Kreeft jaarhoroscoop 2023. Maan in Kreeft. Ascendant in Kreeft.

Het jaar 2023 is Pluto’s laatste jaar in jouw relatie-sector. Je hebt de afgelopen jaren transformaties meegemaakt ten aanzien van mensen in jouw omgeving en hechte relaties. Je hebt mensen zien komen en gaan en vele keuzes gemaakt met wie jij jouw energie en tijd wil doorbrengen. Je bent erachter gekomen wat jij wil en nodig hebt in een relatie, hoe een relatie er volgens jou uit hoort te zien. Tussen maart en half juni ’23 verhuist Pluto even naar de sector die over intimiteit heerst. Vanaf 2024 verblijft Pluto daar een aantal jaren.

Saturnus staat al een tijd in deze sector waardoor jij erachter bent gekomen in welke mate jij dit onderwerp belangrijk vindt en hoe en met wie jij intimiteit wil ervaren. Het kan ook zijn dat je de afgelopen jaren een tekort aan intimiteit ervaren hebt terwijl je dit wel nodig had. Relaties kunnen verbroken zijn zodat er ruimte kon komen voor gezonde intieme banden. Pluto kan veel passie en intensiteit brengen maar ook scheve machtsverhoudingen.

Een maansverduistering op 5 Mei ’23 valt in jouw liefdes-sector en dit kan helpen om hechter te groeien met mensen waarmee je een solide en gezonde verbintenis voelt. Als dit ontbreekt dan is de kans groot dat je uit elkaar groeit.

De geluks-planeet Jupiter staat tot half mei in jouw carrière- en levenspad-sector en dit is uitstekend om kansen te krijgen die jou verder helpen. Je kunt nieuwe doelen uitzetten en met succes je netwerk uitbreiden. Dit krijgt nog een extra boost tijdens en na de zonsverduistering op 20 april ’23 waardoor jij je extra gedreven en ambitieus voelt. Je hebt de energie om plannen op lange termijn te maken.

Uranus verblijft (net als voorgaande jaren) in de sector die heerst over jouw vriendschappen en dromen. Nieuwe mensen komen in jouw leven, vriendschappen veranderen. Je kunt je dromen realiseren tijdens en na de maansverduistering op 29 oktober ’23. Deze energie geeft extra zelfvertrouwen en passie.

Leeuw jaarhoroscoop 2023. Maan in Leeuw. Ascendant in Leeuw.

Het nieuwe jaar begint met extra drukte op werkgebied. Je hebt waarschijnlijk met verschillende deadlines te maken en de druk kan daardoor extra hoog oplopen. Je zal opluchting voelen als de druk afneemt na het eerste kwartaal van ’23.

Vanaf eind maart ’23 komt Pluto in jouw relatie- sector te staan. Hierdoor ga je serieuzer naar al je relaties kijken, met wie wil jij de komende jaren een diepere verbinding? Je gaat mensen met macht aantrekken en ook mensen die macht over jou uit willen uitoefenen. Je gaat duidelijker je grenzen aangeven en al jouw relaties zullen grote transformaties ondergaan. Wat je verlangt, nodig hebt en wat je wil geven komt onder een vergrootglas te liggen. Pluto zorgt ook voor meer passie in je leven.

De afgelopen jaren heeft Saturnus al in jouw relatie-sector gestaan waardoor je op een serieuze, volwassen en verantwoordelijke manier naar de relaties in je leven hebt gekeken. Je hebt hoogstwaarschijnlijk harde lessen geleerd en sommige mensen zijn uit je leven verdwenen. De relaties die deze Saturnus periode hebben overleefd zijn mensen die lange tijd in je leven zullen blijven. Saturnus verhuist begin maart ‘23 naar jouw intimiteits-sector.

Uranus staat – net als voorgaande jaren – ook dit jaar in jouw carrière- en levenspad-sector en de geluks-planeet Jupiter komt vanaf half mei ook in deze sector te staan. De tweede helft van ’23 zal daardoor (onverwachte) successen geven. Op de een of andere manier ga je een rolmodel voor vele mensen zijn. Een maansverduistering op 28 oktober kan een piekmoment geven qua succes.

Pluto heeft vele jaren in jouw werk-sector gestaan waardoor je grote transformaties op werkgebied hebt ervaren. Soms waren het pijnlijke en moeilijke lessen. Waarschijnlijk werk je inmiddels op een compleet andere manier en ben je gaan doen waar jij je passie volledig in kwijt kan. Werk zonder passie ben je niet (meer) in geïnteresseerd.

Maagd jaarhoroscoop 2023. Maan in Maagd. Ascendant in Maagd.

Neptunus verblijft het hele jaar in jouw relatie-sector. Hierdoor komen er mensen in je leven die spiritueel en artistiek zijn en ook mensen waarmee je een karmische band deelt. Saturnus voegt zich vanaf begin maart ook in deze sector. Je wordt serieuzer t.a.v. relaties en Saturnus zorgt ervoor dat de gezonde relaties hechter worden. Relaties die jou geen goed doen, giftig en ongezond voor je zijn zullen uit je leven verdwijnen.

De geluks-planeet Jupiter staat vanaf begin ’23 tot half mei in jouw intimiteits-sector. Pluto verblijft daar ook. De band met de mensen waar je van houdt wordt hechter. Er kunnen meer kansen op je pad komen om mensen te ontmoeten waarmee je een diepe en langdurige band krijgt. Een zonsverduistering op 20 april in deze sector laat je serieus nadenken over je relaties. In welke relaties wil je meer tijd en energie steken?

Dit jaar begint met Mars retrograde in jouw werk-sector. Zaken kunnen tegenzitten en niet lopen zoals jij gepland had. Probeer niet tegen de stroom in te gaan, dat werkt contra productief. Zet je focus op andere dingen. Vanaf half juli tot eind augustus staat Mars in Maagd waardoor je alle wind en energie mee hebt. Op 14 oktober vindt er een zonsverduistering plaats in jouw geld-sector en dit kan een zeer positieve, grote financiële kans brengen.

Begin maart ’23 verlaat Saturnus jouw werk-sector. Hij heeft hier enkele jaren gestaan waardoor je geduldig en serieus met werk bezig bent geweest. Je hebt waarschijnlijk harder dan ooit gewerkt met meer verantwoordelijkheden dan je soms aankon. Je gaat vanaf juni tot eind oktober ’23 eindelijk de vruchten van al je harde werken plukken.

Pluto bevindt zich dit jaar vanaf eind maart tot half juni ook in jouw werk-sector waardoor je een transformatie mag verwachten. Ook de manier waarop jij doelen najaagt wordt intenser.

Uranus en de geluks-planeet Jupiter zorgen in 2023 voor grote ideeën, je denkt op grote schaal. Plannen die jij doorgaans te groot en onhaalbaar vond kun je dit jaar met succes neer gaan zetten. Een maansverduistering op 28 oktober helpt mee om duidelijk te krijgen wat en hoe je jouw ideeën kan verwezenlijken. Hoe groter je denkt, des te beter.

Weegschaal jaarhoroscoop 2023. Maan in Weegschaal. Ascendant in Weegschaal.

Tot begin maart staat Saturnus in de sector van liefde waar hij al enige jaren doorgebracht heeft. Je hebt lessen geleerd op liefdesgebied en er kunnen harde waarheden zijn geweest. Sommige relaties hebben de invloed van Saturnus niet kunnen doorstaan. Vanaf begin maart wordt jouw liefdesleven minder zwaar en serieus. De mensen die nu in jouw leven zijn blijven voor lange tijd, misschien voor altijd. Pluto neemt de plek in van Saturnus en dit brengt meer passie. Je voelt je aangetrokken tot krachtige personen.

Tot half mei staat de geluks-planeet Jupiter in jouw relatie-sector waardoor je unieke kansen krijgt om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Relaties die van start gaan met Jupiter ’s kracht zijn veelbelovend en brengen vaak vermeerdering op elk vlak. Een zonsverduistering op 20 april geeft enorme positieve energie op relatievlak.

Uranus verblijft in jouw intimiteits-sector waardoor jij intimiteit op een compleet andere manier gaat ervaren. Jupiter komt vanaf half mei tot eind van het jaar ook in deze sector te staan. Dit geeft uitbreiding en nieuwe kansen om intimiteit te ervaren op een manier waar jij je heel fijn bij voelt. Een maansverduistering op 28 oktober helpt jou om duidelijke beslissingen te maken omtrent relaties waarin jij je niet meer thuis voelt of jezelf niet kunt zijn.

Neptunus staat het hele jaar in jouw werk-sector. Voor jou is het belangrijk dat je een spirituele connectie voelt met het werk wat je doet. Je voelt weerzin in een omgeving die te strenge regels heeft of waar iemand steeds in je nek loopt te hijgen bij alles wat je doet.

Saturnus komt vanaf begin maart ook in jouw werk-sector te staan. Je gaat weldoordachte en serieuze veranderingen aanbrengen qua werk. De manier hoe je werkt en waar je werkt. Je bent door Saturnus niet impulsief. Je bent ook gemotiveerd om meer verantwoordelijkheden te dragen.

Pluto heeft de afgelopen jaren voor grote transformaties in jouw huis- en familie-sector gezorgd. Dat komt nu langzaamaan tot een einde. Hoe en waar je woonde en met wie is allemaal veranderd. Vanaf begin ’23 tot eind maart en van half juni tot eind van het jaar staat Pluto nog in het onderwerp huis en familie waardoor je nog wel enige veranderingen kan verwachten, maar vanaf 2024 vertrekt Pluto voorgoed uit deze sector.

 

 

Schorpioen jaarhoroscoop 2023. Maan in Schorpioen. Ascendant in Schorpioen.

Uranus staat, net als voorgaande jaren, in jouw relatie-sector. Je hebt daardoor grote veranderingen in je relaties meegemaakt. Geluks-planeet Jupiter staat vanaf half mei tot eind van het jaar ook in deze sector waardoor je interessante, nieuwe mensen in je leven mag verwelkomen. Een maansverduistering op 28 oktober zorgt ervoor dat ongezonde relaties uit je leven verdwijnen en de band met mensen waar je blij mee bent wordt inniger. De maansverduistering legt al je relaties onder een microscoop.

Neptunus staat ook dit jaar nog steeds in jouw liefdes-sector waardoor je mensen aantrekt waarmee je een spirituele connectie voelt. Saturnus komt vanaf begin maart ook in deze sector te staan. Deze planeet brengt lessen en verantwoordelijkheden. Mocht je – dankzij Neptunus – een roze bril hebben gedragen, dan zorgt Saturnus ervoor dat je de - soms harde - waarheid ziet. Daarentegen worden gezonde relaties de komende jaren veel sterker.

Jupiter zorgt dit jaar voor nieuwe kansen op werkgebied en een zonsverduistering op 20 april doet hier nog een extra schep bovenop. Je mag fantastische kansen verwachten die je met beide handen aan kan grijpen.

Pluto zorgt voor meer passie en intensiteit in je huis- en familie-sector. Je mag transformaties op dit gebied verwachten zoals een grondige verbouwing of verhuizing. Je emoties kunnen intenser zijn en je wil diepere emotionele banden bouwen met familie. Transformaties vergen veel energie dus zorg goed voor jezelf.

Een maansverduistering in jouw sterrenbeeld op 5 mei laat de resultaten zien van al je harde werken en de belangrijke keuzes die je hebt gemaakt. Je blijft vooruitgang en succes boeken met alles waar je passie voor voelt. Je merkt dat zaken die maar niet vooruit lijken te komen, eigenlijk niet bij je horen. Het is makkelijker om keuzes te maken en voor passie te kiezen.

Op 14 oktober vindt er een zonsverduistering plaats die jou gaat helpen om iets belangrijks voor jezelf neer te zetten. Dit kan je opbouwen zonder dat anderen hiervan weten. Het kan een lang gekoesterde wens zijn die je nu eindelijk wil vervullen. Jouw alsmaar sterker wordende spirituele energie helpt jou hierbij. 

Boogschutter jaarhoroscoop 2023. Maan in Boogschutter. Ascendant in Boogschutter.

Vanaf het begin van het jaar tot half mei komt geluks-planeet Jupiter in jouw liefdes-sector te staan. Vanuit het niets kun je potentiële nieuwe partners tegenkomen en je geniet van de aandacht. Als je in een relatie zit wordt deze sterker en je gaat meer geluk samen ervaren. Een zonsverduistering op 20 april zet de energie op liefde, ook liefde op zakelijk gebied. Je kan een nieuw creatief project beginnen waar je veel passie en energie voor voelt.

Uranus staat ook dit jaar in jouw werk-sector. Uranus staat voor verandering en je hebt de invloed van deze planeet op werkgebied de afgelopen jaren gemerkt. Ook in ’23 kun je veranderingen door blijven voeren, de manier waarop je werkt, waar je werkt enzovoorts. Na half mei komt geluks-planeet tot eind van het jaar in jouw werk-sector te staan. Dit geeft positieve en plotselinge kansen, vermeerdering van werk en ook de durf om nieuwe dingen te beginnen.

Pluto staat al vele jaren in jouw geld-sector waardoor jij de afgelopen jaren grote transformaties op geldgebied meegemaakt hebt. Een bron van inkomsten kan bijvoorbeeld verdwenen zijn waardoor jij jezelf opnieuw uit hebt moeten vinden zodat je op een andere manier inkomen gekregen hebt. Je hebt je misschien vaak machteloos gevoeld. Het kan ook het tegenovergestelde zijn; dat je de afgelopen jaren meer geld binnen hebt zien komen dan ooit tevoren. Dit jaar is het laatste jaar dat Pluto in deze sector staat.

Begin maart komt Saturnus een aantal jaren in jouw huis- en familie-sector te staan. Oude familie issues of familietrauma kan opgelost worden. Je kan besluiten te verhuizen van een plek waarvan je altijd dacht dat het je thuisbasis was. Saturnus helpt om praktisch en realistisch te worden. Als je te klein of juist te groot hebt gewoond dan kan je besluiten om te verhuizen vanwege praktische overwegingen. Je familie kan krimpen doordat er familieleden uit huis gaan. Een maansverduistering op 5 mei schijnt licht op oude bagage en trauma die je mogelijk nog met je meedraagt. Je kunt dit nu met succes verwerken en loslaten.

Steenbok jaarhoroscoop 2023. Maan in Steenbok. Ascendant in Steenbok.

Uranus staat ook dit jaar in jouw liefdes-sector. Je hebt de afgelopen jaren veel veranderingen op liefdesgebied ervaren. Vanaf half mei komt geluks-planeet Jupiter ook in deze sector te staan waardoor je veel mogelijkheden krijgt om - vaak vanuit het niets - een nieuwe partner te ontmoeten. Als je in een relatie zit dan bedenk je nieuwe en vaak spontane manieren om het samen gezellig en romantisch te hebben.

De afgelopen jaren heeft Pluto in jouw sterrenbeeld gestaan waardoor je grote transformaties doorstaan hebt op elk gebied in je leven. Je bent sterker geworden en meer bewust van je kracht. Pluto begint nu langzaamaan te verdwijnen. Steenbok geboren vanaf 17 januari kan de invloed nog wel intens voelen in 2023. De komende jaren komt Pluto in jouw geld-sector te staan waardoor je enorme transformaties op geldgebied kan verwachten. De manier waarop jij geld ervaart en ziet, hoe je met geld omgaat, de manier waarop je geld genereert enzovoorts gaat volledig veranderen.

Saturnus verlaat begin maart jouw geld-sector waar hij enige jaren gestaan heeft. Je hebt belangrijke lessen geleerd over zekerheid, hoe op een volwassen manier met geld om te gaan. Als het goed is heb je nu een stevig fundament gebouwd. Als Pluto straks in jouw geld-sector komt te staan en voor transformatie zorgt dan kan het stevige fundament voor een enorme toename van financiën zorgen. Investeringen die je in de Saturnus jaren hebt gedaan kunnen grote vruchten af gaan werpen.

Geluks-planeet Jupiter staat vanaf begin ’23 tot half mei in jouw woon- en familie-sector waardoor jij veel geluk en positieve energie in deze gebieden gaat ervaren. Je kan naar een grotere woning verhuizen, kinderen of kleinkinderen verwelkomen waar je veel tijd mee kan spenderen. Een zonverduistering op 20 april brengt energie omtrent een belangrijke beslissing op woongebied die een positieve impact heeft op de hele familie.

Waterman jaarhoroscoop 2023. Maan in Waterman. Ascendant in Waterman.

Sinds enige jaren staat Neptunus in jouw geld-sector waardoor je de behoefte voelt om je geld minder aan statusproducten te besteden en meer aan zaken die de mensheid dienen of voor je spirituele groei. Begin maart komt Saturnus ook in deze sector te staan waardoor je op een nuchtere, volwassen, verstandige en realistische manier je geldzaken regelt. Als je angst of blokkades hebt omtrent het onderwerp geld dan helpt Saturnus om dit voor eens en voor altijd op te lossen.

Een maansverduistering op 5 mei in jouw carrière-sector geeft een flinke dosis energie om een nieuwe baan te vinden als je niet meer tevreden bent met wat je nu doet of geen baan hebt. Als je al doet waar je gelukkig mee bent dan mag je succes en vooruitgang verwachten.

Uranus verblijft ook dit jaar in jouw huis- en familie-sector waardoor jij al vele veranderingen op deze vlakken meegemaakt hebt. Jouw familieleden kunnen plotselinge gebeurtenissen meegemaakt hebben, je kan (meerdere keren) verhuisd zijn in de afgelopen jaren, je kijk op wat belangrijk is voor jou qua wonen kan compleet veranderd zijn. De geluks-planeet Jupiter komt vanaf half mei tot eind van het jaar ook in deze sector te staan. Dit geeft positieve energie om veranderingen in huis aan te brengen, meer tijd om met familie door te brengen en een solide basis te creëren. Op 28 oktober vindt er een maansverduistering plaats in deze sector en daardoor voel je een behoefte om meer te investeren in je huis en meer tijd te investeren in je familie.

Saturnus verlaat jouw sterrenbeeld op 7 maart, Waterman. Je hebt de afgelopen jaren vele lessen geleerd, veel over jezelf geleerd, meer verantwoordelijkheid leren dragen en gedisciplineerder te worden. Vaak voelden deze lessen limiterend voor jou met veel restricties. Zodra Saturnus weg is voel je deze zwaarte niet meer.

Op 23 maart komt Pluto lange tijd in jouw teken te staan. Jouw leven gaat vanwege Pluto op alle vlakken getransformeerd worden. Sommige transformaties zullen klein zijn en andere enorm groot. Pluto kan ervoor zorgen dat je meer persoonlijke macht en kracht voelt. Dat je -waar nodig - de leiding durft te nemen.

Heb je grote plannen en ideeën die je graag wil realiseren? De beste tijd om dit te doen is rond de zonsverduistering op 14 oktober ’23.

Vissen jaarhoroscoop 2023. Maan in Vissen. Ascendant in Vissen.

De geluks-planeet Jupiter staat vanaf begin ’23 tot half mei in jouw geld-sector en dit kan vele onverwachte financiële mogelijkheden geven. Plotselinge briljante ideeën kunnen in je op komen waardoor je meer geld gaat genereren. Als extra bonus vindt er op 20 april een zonsverduistering plaats in jouw geld-sector waardoor je onverwachte kansen krijgt om meer geld te verdienen of je investeringen geven eindelijk positief rendement.

Uranus staat al een aantal jaar in de sector van jouw denken. Zo ook in ’23. Je vindt het daardoor makkelijk om buiten de gebaande paden te denken en buiten je comfort zone te gaan. Jupiter komt vanaf half mei ook in deze sector te staan. Je kan (nog) groter gaan denken en optimistischer zijn. Een maansverduistering op 28 oktober in deze sector kan resultaat laten zien van een briljant idee die je in het verleden had. Een maansverduistering op 5 mei laat jou weer groter denken. Je kan vooruitgang zien met plannen waar je al een tijd aan werkt.

Neptunus verblijft al geruime tijd in jouw sterrenbeeld. Neptunus is jouw heerser waardoor jij je comfortabel voelt in jouw Vissen-energie. Je hebt enorme groei ervaren qua intuïtie, spiritualiteit en creativiteit. Niemand kan om jouw charisma heen. Vissen geboren tussen 12 en 18 maart voelen deze energie in 2023 het sterkst.

Saturnus komt op 7 maart een aantal jaar in jouw teken te staan. Je gaat inzicht krijgen over wie je bent en wat je wil doen. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en soms zal het als hard werken voelen om realistisch te zijn. Neptunus houdt van dromen en Saturnus vraagt het tegenovergestelde van jou.

Op 14 oktober vindt er een zonsverduistering plaats in jouw intimiteits-sector en dit geeft veel positieve energie t.a.v. intieme relaties en de band die je met anderen hebt. Van juni tot eind september schenk je veel aandacht aan relaties. Je bent verzorgend en moedigt de mensen aan om hun beste versie te worden.

Email notificatie instellen
Top