Voor u beschikbaar:
Kristel, Rosana, Suze, Catharina, Ernst

Momenteel in gesprek:
Kees-Jan

Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits
Bellen via credits, klik hier

Mercurius in jouw geboortehoroscoop

De planeet Mercurius staat onder andere voor ons rationeel denken, onze manier van communiceren. Het sterrenbeeld waarin Mercurius staat vertelt op welke manier je denkt en communiceert.

Weet je niet welk sterrenbeeld in jouw geboortehoroscoop in Mercurius staat? Op astro.com kan je dit zelf gratis en snel uitrekenen.

Mercurius in sterrenbeeld Ram – Denken door doen.

Geen woorden maar daden. De Cowboy of Cowgirl.

Mercurius in Ram geeft de voorkeur aan een verhit debat, intellectuele wedijver, onmiddellijke reacties, puzzels, er geen doekjes om winden.

Mercurius in Ram heeft een afkeer van uitstel, gebrek aan tegenstand, trage mensen, een slag om de arm houden.

Positieve invloeden Mercurius in Ram: snel denken, spontaan, snel handelend, resoluut, geestelijk sterk, stimulerend, strijdbare geest, vurig, eerlijk, geestig, zakelijk, alert, ideeën aandragen, gefundeerd denkwerk, geestelijk actief en behendig, welsprekend, verbaal assertief, intellectueel zelfvertrouwen.

Negatieve invloeden Mercurius in Ram: ongeduldig, snel geïrriteerd, opvliegend, prematuur, halsstarrig, twistziek, mensen afmakend, eenzijdige visie, intellectueel arrogant.

 

Mercurius in sterrenbeeld Stier – Denken door stabiliseren.

Zien is geloven. Het concrete verstand.

Mercurius in Stier geeft de voorkeur aan gezond verstand, goed vakmanschap, gemoedsrust, tijd om na te denken, concreet bewijs.

Mercurius in Stier heeft een afkeer van praktische onzin, lastig gevallen worden, tijdslimieten, blind vertrouwen.

Positieve invloeden Mercurius in Stier: gezonde geest, diepgaand, geduldig, voorzichtig, slim, vindingrijk, realistisch, goede concentratie, mentaal sterk, evenwichtige geest, praktisch denker, geestelijk ontspannen, nadenkend, weinig veeleisend.

Negatieve invloeden Mercurius in Stier: sloom, ploeterend, boosaardig, kortzichtig, bekrompen, koppig, overbelast, saai.

 

Mercurius in sterrenbeeld Tweelingen – Denken door communiceren.

Tovenaar of slimmerik? De eclecticus.

Mercurius in Tweelingen geeft de voorkeur aan geestelijke stimulering, feiten en cijfers, een snel resultaat, overal bij zijn, intellectuele stijl.

Mercurius in Tweelingen heeft een afkeer van saaie onderwerpen, bevooroordeelde meningen, traag denken, vastgepind worden, nietsnutten.

Positieve invloeden Mercurius in Tweelingen: welbespraakt, nieuwsgierig, levendig van geest, snel lerend, behendig, humoristisch, scherp, vlot, inventief, veelzijdig, origineel, interessant, aangenaam, logisch.

Negatieve invloeden Mercurius in Tweelingen: kletskop, bemoeiziek, roddelen, onstandvastig, onrustig, doortrapt, ongericht.

 

Mercurius in sterrenbeeld Kreeft – Denken door verzorgen.

Zorgende instelling. Goede voelsprieten.

Mercurius in Kreeft geeft de voorkeur aan vriendelijke contacten, sentimentele omgevingen, verzamelen, het verleden, plaatselijke interesses.

Mercurius in Kreeft heeft een afkeer van verbaal geweld, onbekend gebied, onderbrekingen, veranderende houdingen.

Positieve invloeden Mercurius in Kreeft: goed geheugen, betrouwbaar, gevoelige geest, poëtisch, intuïtief, aangenaam, absorbeert informatie, diepgaand, beleefd, zacht sprekend, discreet, diplomatiek, overtuigend spreker.

Negatieve invloeden Mercurius in Kreeft: onbuigzaam, ja-zegger, depressief, neemt de dingen te persoonlijk, grillig.

 

Mercurius in sterrenbeeld Leeuw – Denken door scheppen.

De ideeën bron. Eer je critici.

Mercurius in Leeuw geeft de voorkeur aan artistieke bezigheden, eigen baas zijn, werk en plezier kunnen combineren, een creatief doel.

Mercurius in Leeuw heeft een afkeer van gebrek aan recreatie, verantwoording afleggen, geen eigen werkruimte hebben, zinloze dingen doen.

Positieve invloeden Mercurius in Leeuw: geestelijk creatief, opvallende verbale stijl, ziet de grote lijnen, intellectueel zelfvertrouwen, overtuigend spreker, enthousiaste werker, vooruitziend, leidersgeest, kent eigen geest.

Negatieve invloeden Mercurius in Leeuw: geestelijk verwaand, gladde prater, alleen in eigen ideeën geïnteresseerd, ziet details over het hoofd, verbaal dominerend, anderen vermanend toespreken.

 

Mercurius in sterrenbeeld Maagd – Denken door analyseren.

De woordensmeder. De zuivere geest.

Mercurius in Maagd geeft de voorkeur aan lezen, kennis, geestelijke helderheid, geestelijke vrijheid, af en toe helemaal uit je dak gaan.

Mercurius in Maagd heeft een afkeer van lege conversatie, tijd verspillen, warrig denken, voortdurend redelijk zijn.

Positieve invloeden Mercurius in Maagd: analytisch, objectief, logisch, scherpzinnig, precies, welsprekend, belezen, goed geïnformeerd, accuraat, sterk geheugen, harde werker, bescheiden, behulpzaam, praktisch.

Negatieve invloeden Mercurius in Maagd: ongevoelig, afstandelijk, hyperkritisch- vooral op zichzelf, zorgelijk, ongeduldig, verslaafd aan werken.

 

Mercurius in sterrenbeeld Weegschaal – Denken door relaties.

De spreekbuis. Afspraak dat verschil mag.

Mercurius in Weegschaal geeft de voorkeur aan een eerlijke reputatie, verfijnde geesten, goede manieren, morele rechtvaardigheid, leren van anderen.

Mercurius in Weegschaal heeft een afkeer van onderschat worden, de massa heerst, ongemanierdheid, niemand om mee te praten.

Positieve invloeden Mercurius in Weegschaal: aangenaam, flexibel, diplomatiek, voorzichtig, overtuigend, charmant, communicatief, hard werkend, ordelijk, eerlijke rechter, goede bemiddelaar, redelijk, teamgeest, ruimdenkend.

Negatieve invloeden Mercurius in Weegschaal: Ja-zegger, zwakke geest, gladde prater, opdringerig, niet origineel, besluiteloos, laf.

 

Mercurius in sterrenbeeld Schorpioen – Denken door begeren.

Röntgen ogen. De detective.

Mercurius in Schorpioen geeft de voorkeur aan hersenbrekers, geestelijke beheersing, intriges, rookgordijnen, aanval is de beste verdediging.

Mercurius in Schorpioen heeft een afkeer van geestelijke inactiviteit, zwakheid, gebrek aan subtiliteit, in elkaar geflanste dingen, niet gemeende woorden.

Positieve invloeden Mercurius in Schorpioen: schrander, scherp, subtiel, ontvankelijk, accuraat, vastbesloten, goede concentratie, snel van geest, behendig, inzichtrijk, strategisch.

Negatieve invloeden Mercurius in Schorpioen: sarcastisch, achterdochtig, harteloos, twistziek, bemoeiziek, heimelijk, misleidend.

 

Mercurius in sterrenbeeld Boogschutter – Denken door zoeken.

De eeuwige student. Verwondering.

Mercurius in Boogschutter geeft de voorkeur aan geestelijke vrijheid, een lach en een grap, goede debatten, grootste gedachten, beloften van het leven.

Mercurius in Boogschutter heeft een afkeer van teveel ideeën, futloos gepraat, lange gezichten, bekrompen geesten, spelbrekers.

Positieve invloeden Mercurius in Boogschutter: openhartig, oprecht, ruimdenkend, komt voor mening uit, lenige geest, edelmoedig ingesteld, groots denkend, verziend, filosofisch, enthousiast, beschaafd, goede relaties.

Negatieve invloeden Mercurius in Boogschutter: indiscreet, tactloos, praatziek, onlogisch, kortzichtig, bevooroordeeld.

 

Mercurius in sterrenbeeld Steenbok – Denken door bouwen.

De geest heerst over de materie. De organisator.

Mercurius in Steenbok geeft de voorkeur aan beproefde waarden, geestelijke orde en uitvoerbaarheid, kundigheid en efficiëntie, zuinigheid en ijver, je standpunt weten.

Mercurius in Steenbok heeft een afkeer van slordig denken, valse idealen, geen vakmanschap en luiheid, tijd en materialen verspillen, gefopt worden.

Positieve invloeden Mercurius in Steenbok: goede timing, geestelijk voorzichtig, moeilijk voor de gek te houden, vasthoudend, ordelijke geest, evenwichtig, goed kunnen delegeren, helder en op overleg ingesteld, nauwgezet, geduldig.

Negatieve invloeden Mercurius in Steenbok: geestelijk overstelpt, snel melancholisch, vitterig,  gebruikt anderen, streng, te veeleisend.

 

Mercurius in sterrenbeeld Waterman – Denken door bevrijden.

De verheven geest. De vrijdenker.

Mercurius in Waterman geeft de voorkeur aan geestelijke stimulans, teamwork, emotionele eerlijkheid, originele manier van denken.

Mercurius in Waterman heeft een afkeer van geestelijke stagnatie, gesloten geesten, emotionele reacties, niemand om ideeën mee te delen.

Positieve invloeden Mercurius in Waterman: oorspronkelijke denker, inventief, onorthodox, wetenschappelijk, objectief, ruimdenkend, waarheidlievend, progressief denker, maatschappelijk bewustzijn, kosmisch bewustzijn, inspirerende geest.

Negatieve invloeden Mercurius in Waterman: zonderling, onsamenhangend, emotioneel blind, zweverig, overactieve geest, onrealistisch.

 

Mercurius in Vissen – Denken door accepteren.

De poëtische geest. Dromer van dromen.

Mercurius in Vissen geeft de voorkeur aan dromen, het mysterieuze, nostalgie, je geïnspireerd voelen, zachte plekken.

Mercurius in Vissen heeft een afkeer van ruw ontwaken, gebrek aan verbeelding, gevoel dat je privacy wordt geschonden, slechte herinneringen, harde feiten.

Positieve invloeden Mercurius in Vissen: rijke verbeelding, gevoelige geest, visueel alert, artistiek, inschikkelijk, paranormaal begaafd, prima instincten, ontvankelijk, geestig, uitstekend waarnemer, goed geheugen, verfijnde geest, vriendelijk, sympathiek.

Negatieve invloeden Mercurius in Vissen: achterdochtig, vermijdend, lui, angstig, lichtgelovig, vaag, anderen napratend, besluiteloos, traag.

Email notificatie instellen
Top