Voor u beschikbaar:
Caroline, Mary, Murien, Maick, Monica

Momenteel in gesprek:
Sandra

Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België 0904 - 23009 (1.75 p/m)
Bellen via credits, klik hier
Betty
Terug naar home

Betty

Betty is beschikbaar voor:
Email consult
Plan consult
Betty
Offline
Heldervoelend, helderwetend,helderhorend.Mediamiek coach en counselor

Menukeuze 2 - boxnummer 60

Antwoorden en inspiratie op je hartsvragen! Ik bied je mediamieke coaching voor persoonlijk geluk, onderneming of spirituele bewustzijns- vragen
Hallo mooi mens!. Graag beantwoord ik je vragen. Ik ben helder voelend, horend, wetend. Samen met jou licht op thema's in je leven verkrijgen. Ik bied je graag een luisterend oor. Ik help je coachend je richting te gaan of vinden en zet mijn mediamieke gaven in ter ondersteuning. Met name op gebied van spiritueel proceswerk en emotionele processen heb ik een sterk invoelend en mediamiek vermogen en sta ik je graag bij met raad en inspiratie. Ik kan blokkades op je hartstroming aanvoelen en je helpen jouw mooie helderheid weer te laten stromen. Ik heb ruime ervaring met: Persoonlijke vragen, ondernemersvragen, spiritueel bewustzijn, relaties, familie, tweelingziel, onderzoek bewustzijnsvelden. Osho tarot kaarten bieden soms prachtige inzichten. Vraag er gerust naar..

HOE IK WERK: Als je mij belt stem ik mij af op je vraag. Hierbij vraag ik om je voornaam en eventueel die van betrokkenen bij de situatie waar je vraag over gaat. Als je geen vraag weet? Je kunt me ook een thema of woord geven, dan stem ik mij daar op af. Soms stel ik wat meer vragen om naar je stem te kunnen luisteren. Meestal neem ik heel even een stilte tijd om in te kunnen voelen. Met de waarneming waarmee ik dan terug kom weet jij snel wat je aan me hebt. Je kunt dan voelen of je het prettig vind met mij verder te onderzoeken. Als je zekere antwoorden zoekt dan raad ik je liever een collega aan. Wil je samen onderzoeken, zoek je inspiratie of raad, dan spreek ik je graag. Geen enkele vraag is mij vreemd, je mag een eerlijke en integere respons van mij verwachten.

OVER MIJ: Ik heb diverse opleidingen gevolgd op gebied van energetische therapie en heb cursussen mediumschap en kosmisch hartsverlangen gegeven. Ik heb ruime ervaring als mediamiek coach. Van jongs af aan onderzoek ik menszijn op authenticiteit en oorspronkelijkheid. Wie zijn we, wat is de rol van emoties, wat is de betekenis van relaties, waarom zijn we hier enz. Daarnaast doe ik onderzoek op kosmisch niveau, onze connectie met oorspronkelijkeid. Wat is onze rol in het qwantumveld van existentie. Mijn praktijk had ik tijdelijk stopgezet omdat nieuwe zelfreflectie zich bij mij aandiende. Volhartig pak ik nu mijn werk weer op. Ik hoop dat antwoorden en inzichten voor jou en voor mij een fijne ontmoetingsplek kan zijn. Wil je liever persoolijk contact via Skype of een ontmoeting, vraag daar dan gerust naar.

PERSOONLIJK GELUK: Wat wil je graag, wat heb je nodig, waar verlang je naar? We maken allemaal in ons leven moeilijke dingen mee, staan voor keuzes of hebben we moeite dat wat zich voordoet in ons leven te begrijpen.. Ik luister naar je en onderzoek samen met je waar mogelijke blokkades zitten om je heldere hartstroom weer te gaan voelen. Op allerlei gebied kun je met je vragen bij mij terecht. Relatie, keuze's, familie, hoe jij naar jezelf en je leven kijkt. Ik help je te duiden met wat speelt, geef raad en advies.

ONDERNEMEN: Ik kan beschikken over ruime ondernemerservaring, waardoor ik snel begrijp wat de kwestie is die om belichting vraagt. Ik kan samen met jou plannen voor de toekomst bespreken, je samenwerking, collega's en personeel, wat speelt er nu in je bedrijf en bij jou.

TOEKOMST: de toekomst is onder invloed van vele factoren. Het is niet aan mij hier vaststaande uitspraken over te doen. Wel kunnen we samen kijken wat in het nu in potentie aanwezig is en kunnen we lijnen naar de toekomst bespreken.

CONTACT MET OVERLEDENEN: Dit komt zeker voor, echter is geen garantie. Ik ga hier graag voorzichtig mee om, net als ook bij andere vragen die mij gestelt worden.

WAT IS MEDIAMIEKE COACHING: Uitgangspunt voor mij is altijd jouw vraag. Op basis van wat jij mij als vraag stelt of als situatie aangeeft voel ik voor je in en vertel je mijn waarneming. Samen kunnen we deze bespreken. Ik werk spiegelend, geef reflectie, kijk samen met jou naar zingeving, onderzoek mogelijkheden. Altijd met in achtneming van respect, en van persoonlijke begrenzingen. Als je mij vraagt 'wat zie je verder nog' dan zal ik je aangeven dat ik werk via jouw vragen. Als jij je vraag niet weet, wat ik helemaal herken, dan kan ik je daar ook bij helpen. Je kunt me ook een thema of woord geven. In dat laatste geval doe ik daar een reading op en geef ik je door hetgeen bij mij naar voren komt door.

KOSMISCH HART ACTIVATIE: Een mens bestaat uit meerdere delen. Ik noem dat bewustzijnsvelden. Soms kan er een veld hardnekkig naar voren treden of zich juist verstoppen. Je hebt daar hinder van. Samen kunnen we kijken wat gezien wil woren en hoe je ermee om kunt gaan. Hoe je van binnen vriendschap en liefde voor jezelf kan voelen. In ons authentieke blauwdruk zijn we vrij in het onderzoeken en beleven van ons hartsverlangen. Samen met jou kan ik onderzoeken wat voor jou authenticiteit en eigenheid is en wat dit blokkeerd, met alle inachtneming en respect voor persoonlijke begrenzingen. Jij bent zowel mens als kosmisch wezen dat zich verbonden mag weten met een onuitputtelijke bron van liefde en inspiratie. Door het ontmoeten wat jou van binnen weerhoudt , treed vergeving en loskomen in, een gevoel van vrij komen. De methodiek op deze lijn is via luisteren en mediamiek coachen. Energetisch behandelen doe ik liever op afspraak.

SPIRITUEEL BEWUSTZIJN: We zijn hier met een missie om onze mooie aarde en haar inwoners te transformeren naar een plek van gelijkwaardigheid, respect, schoonheid en authentiek leven. In ons spelen zich persoonlijke processen af die ons diep kunen raken en die je het gevoel kunnen geven uit koers te zijn. Dat kan zich uiten in je persoolijk welbevinden of in situaties die spelen rondom je -startend- bedrijf. Ik kijk samen met jou naar wat speelt. Tevens ben ik inspirator kosmisch harts activatie: Ben je hooggevoelig, ervaar je dat je een missie hebt op aarde? Je kunt bij mij je verhaal doen, inspiratie krijgen, als ook teaching over diverse onderwerpen; Hoe sta je mensen bij met mediamieke waarneming, Hoe beweeg je door verschillende bewustzijnsvelden, innerlijk schouwen, helen en creeeren door groepswaarneming.

Wil je me wat beter kunnen plaatsten? Mijn inspiratie voor mijn werk krijg ik o.a. van: Teal Swan, Bashar, Jozef Rulof, Anastasia, Byron Katie, Dolores Cannon Ik ben een oorspronkelijk vrij-denkster en voelster, die al jaren zelf onderzoek doet naar wie is de mens, onze relatie met God|bron en onszelf.

WAT FIJN DAT JE ER BENT!
Het is mijn missie een brug te bouwen tussen energetisch voelen en aards leven. We zijn op weg naar Thuis. Een plek waar we ons welkom en gezien voelen. Ongeacht wat we hebben meegemaakt in dit leven. Waar alles wat niet recht uit het hart komt gezien wordt, zoals manipulaties of ronduit boosaardigheid. Waar we vruchtbaar leren omgaan met innerlijke verwondheid. Het creëren van die plek, begint bij jou en mij. Door onszelf enerzijds als levend verhaal te begrijpen, anderzijds ons oorspronkelijk wezen te voelen in heel ons systeem. Hoe meer we in ons hartskracht komen, hoe meer we ook voor een ander een inspiratiebron kunnen zijn. Wat fijn dat je er bent!

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België 0904 - 23009 (1.75 p/m)
Bel via credits, klik hier


Top