Voor u beschikbaar:
Kristel, Suze, Rosana, Kees-Jan, Ernst, Catharina, Maria

Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits
Bellen via credits, klik hier

Venus in jouw geboortehoroscoop

Venus in jouw geboortehoroscoop
Weet je niet in welk sterrenbeeld de planeet Venus in jouw geboortehoroscoop staat? Dit is makkelijk en gratis uit te rekenen via astro.com.

Venus staat voor liefde, hoe je met andere mensen omgaat en hoe jij je sociaal, creatief en artistiek uit.
Als je een man bent, dan zal het sterrenbeeld waarin jouw Venus-teken staat, aangeven tot wat voor type vrouw jij je aangetrokken voelt. Het is het deel in jezelf wat je in de ander herkent en aantrekkelijk vindt. Als je een vrouw bent dan laat je vrij direct de kwaliteiten van jouw Venus-teken aan de buitenwereld zien.
Voor beide seksen geldt dat wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, je meer uiting mag gaan geven aan de positieve eigenschappen.

Venus in Ram – Liefhebben door doen   Op slag verliefd. Liefde is elementair.
Je hebt een voorkeur om onafhankelijk van je partner te zijn, te jagen, een druk sociaal leven te leiden, spontane affectie te geven en te ontvangen en je bent niet bang als het op de liefde aankomt.
Je hebt een afkeer tegen teveel klefheid en klitten, te gezellig doen, sociale inactiviteit, gereserveerdheid, halfbakken toenaderingen.
Venus in Ram heeft de volgende positieve eigenschappen: erotisch, innemende stijl, hartstochtelijk, speels, extravert, gezellig, fundamenteel, recht door zee, populair, sprankelend, genereus, aantrekkelijk, romantische idealist, overtuigend, vurig, warm.
Venus in Ram heeft de volgende negatieve eigenschappen: begerig, onverantwoordelijk, onattent, grof, niet subtiel, snel gekwetst, ongeduldig in de liefde. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Stier – Liefhebben door stabiliseren   Natuurkenner. Onwankelbaar.
Je hebt een voorkeur voor lichamelijk contact, de geneugten des levens, mooie omgevingen, een steunpilaar zijn, natuurlijke producten.
Je hebt een afkeer tegen het fysiek onsmakelijke, schaarsheid, Spartaanse omstandigheden, naïeve gelukzoekers, synthetische producten.
Venus in Stier heeft de volgende positieve eigenschappen:  aantrekkelijk, aards, teder, artistiek, vreedzaam, zinnelijk, bevredigend, standvastig, loyaal, gezond, constant, sympathiek, diep vertrouwen, gezonde maatstaven.
Venus in Stier heeft de volgende negatieve eigenschappen:  gierig, materialistisch, zelfgenoegzaam, zelfvoldaan, koppig, jaloers, bezitterig. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Tweelingen – Liefhebben door communiceren Liefde in de knop. De sprankelende persoon.
Je hebt een voorkeur voor mensen met zelfvertrouwen, scherpe geesten, een levendige partner, sociale afwisseling, het romantische onverwachte.
Je hebt een afkeer tegen lompheid, slome duikelaars, vermoeiende relaties, routineuze liefdesrelaties.
Venus in Tweelingen heeft de volgende positieve eigenschappen: amusant en vriendelijk, koele tederheid, luchthartig, emotioneel objectief, sociaal in je element, emotioneel opvrolijkend, stimulerend gezelschap, charmant, hoffelijk, tactvol.
Venus in Tweelingen heeft de volgende negatieve eigenschappen: flirtziek, stapt over andermans gevoelens heen, sociale vlinder, oppervlakkig geroddel, dubbele waarden. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Kreeft – Liefhebben door verzorgen  Je overal thuis voelen. Sentimenteel van aard.
Je hebt een voorkeur voor een harmonieus thuisfront, het huiselijke leven, vertrouwde gezichten en plaatsen, zekerheid gaat voor romance, lof voor zorgzaamheid.
Je hebt een afkeer tegen wedijver thuis, ongastvrij, vreemd territorium, emotionele bedreigingen, voor vanzelfsprekend genomen worden.
Venus in heeft de volgende positieve eigenschappen: vriendelijk, aardig, teder, romantisch, sentimenteel, gevoelig, mededogend, toegewijd, loyaal, betrouwbaar, verzorgend, beschermend, sympathiek, geruststellend, kalmerend.
Venus in heeft de volgende negatieve eigenschappen:  snel gekwetst, humeurig, warhoofdig, zwakke wil, afhankelijk, bang, onzeker. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Leeuw – Liefhebben door creëren   Hoogstaande liefde. Liefde straalt.   
Je hebt een voorkeur voor bewondering, wederzijds respect, overdadige feestjes, pronken met je partner, klassieke hofmakerij.
Je hebt een afkeer tegen beledigend gedrag, tweederangs feestjes, als pronkobject fungeren, glansloze liefde.
Venus in Leeuw heeft de volgende positieve eigenschappen: romantisch, vurig, hartstochtelijk, loyaal, artistiek, vermakelijk, lolmaker, stralend, extravert, warm, zichtbaar hartelijk, charmant, aantrekkelijk, veel gevend, trots op sociale positie, trots op zelf.
Venus in Leeuw heeft de volgende negatieve eigenschappen:  onrealistisch, te loyaal, overdrijvend, veeleisend, ongepast, flirtziek, ijdel, spelletjes spelend. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Maagd – Liefhebben door analyseren   Zie de schoonheid. Paradoxale liefde.
Je hebt een voorkeur voor een vlekkeloze reputatie, een werkbare relatie, goede manieren, seksuele hygiëne, zuivere of natuurlijke kunst.
Je hebt een afkeer tegen een niet-geestelijke relatie, je stijf voelen, onzuivere verhoudingen, artistieke trucjes.
Venus in Maagd heeft de volgende positieve eigenschappen: onderscheidingsvermogen, eerlijke affectie, rustig, charmant, sterk karakter, verfrissend op je werk, specialist, zuiver, bescheiden, onderscheidingsvermogen. 
Venus in Maagd heeft de volgende negatieve eigenschappen: kritisch op partners, snel ontevreden, geremde affectie, koel, droog, klinisch, sociaal stijf. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Weegschaal – Liefhebben door relaties   De estheet. De sociale toetssteen.
Je hebt een voorkeur voor sociale harmonie, smaak, verliefd zijn, prachtige omgevingen waar balans heerst, eerlijk huwelijk.
Je hebt een afkeer tegen lelijkheid, je onaantrekkelijk voelen, onbeschaafd gedrag, onoprechte liefde.
Venus in Weegschaal heeft de volgende positieve eigenschappen: oog voor schoonheid, sterk kleurgevoel, artistiek, teder, aangenaam, magnetisch, eerlijk overkomend, verfijnd, gracieus, harmonieus, rechtvaardig, empathisch, ruimdenkend.
Venus in Weegschaal heeft de volgende negatieve eigenschappen: gebiologeerd door uiterlijkheden, overgevoelig, ijdel, verleidend, onverschillig, vermijden van conflict. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Schorpioen – Liefhebben door verlangen   Alles of niets. Harmonie door conflict.
Je hebt een voorkeur voor oprechte emoties, flink zijn, de diepte van het leven en seksualiteit, overdaad van de ziel.
Je hebt een afkeer tegen lafheid, een banale levensstijl, belachelijk gemaakt worden, oppervlakkige mensen, gebrek aan kracht.
Venus in heeft de volgende positieve eigenschappen: sensueel, zinnelijk, kleurrijk, meeslepend, stimulerend, magnetisch, invloedrijk, erotisch, waardig, zelfopofferend, intiem, trouw, alles gevend, intens, gevoel voor geheimzinnigheid.
Venus in heeft de volgende negatieve eigenschappen:  geobsedeerd door seks, losbandig, bitter, hatend, slinks, manipulerend, jaloers, bezitterig. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Boogschutter – Liefhebben door zoeken   De vreugde van de liefde. De Bon Vivant.
Je hebt een voorkeur voor snelle emotionele reacties, eerlijke reacties, kunst, dollen, ridderlijkheid en filantropie.
Je hebt een afkeer tegen je afzijdig houden, dingen ongezegd laten, zinloze mode, beperking en inactiviteit, vleierij en lege gesprekken.
Venus in heeft de volgende positieve eigenschappen: romantische verbeelding, vrolijk, warme affecties, genereus, geleid door duidelijke maatstaven, goedaardig, loyaal, idealistisch, extravert, niet bezitterig, emotioneel eerlijk, eerlijk in een relatie, sociaal actief, levendig, populair, vriendelijk.
Venus in heeft de volgende negatieve eigenschappen: snel verleid, flirtziek, emotionele waarheid niet onder ogen zien, wispelturig, opschepper, grof, beledigend. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Steenbok – Liefhebben door bouwen   De tand des tijds. Liefde is geen handel.
Je hebt een voorkeur voor volwassen relaties, je plaats kennen, een werkende partner, traditionele en klassieke kunst, de sfeer proeven.
Je hebt een afkeer tegen romantische illusies, slapjanussen, in verlegenheid worden gebracht, zogenaamde kunst, liefde op het eerste gezicht.
Venus in heeft de volgende positieve eigenschappen: toegewijd, serieuze geliefde, standvastig, constant, voorzichtig, betrouwbaar, gedisciplineerd, objectief, bescheiden, oprechte affectie, waardig, beheerst, eerlijk, praktisch, vindingrijk.
Venus in heeft de volgende negatieve eigenschappen: bezitterig, jaloers, niet plooibaar, geremd, streng, wantrouwend, onverschillig, ongevoelig, materialistisch, inhalig. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Waterman – Liefhebben door bevrijden   Bevrijd je liefde. Schoonheid ontwaakt.
Je hebt een voorkeur voor openheid, je geliefde is tevens een vriend, persoonlijke ethische code, sociale experimenten, vrijheid in het huwelijk/relatie.
Je hebt een afkeer tegen niet alles delen, vastgelegd worden, vastgeklampt worden, achterhaalde sociale waarden, jaloezie.
Venus in heeft de volgende positieve eigenschappen: vrijuit liefhebben, idealistisch, liberaal, niet bezitterig, uniek, mild, beschaafd, progressief, sprankelend, populair, vriendelijk, overtuigend, verfijnd, menselijk.
Venus in heeft de volgende negatieve eigenschappen: geen gevoel, grillig, afwezig, zonderling, verward, onpersoonlijk, sarcastisch, koppig, manipulerend, halsstarrig. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
 
Venus in Vissen – Liefhebben door accepteren  Houdt van alles. Liefde is alles.
Je hebt een voorkeur voor alle levende wezens, lijden verlichten, romance en exotische dingen en plaatsen, en vreedzame instelling.
Je hebt een afkeer tegen ongevoeligheid, getuige zijn van lijden, commerciële foefjes, ruwe behandeling.
Venus in heeft de volgende positieve eigenschappen: mededogend, sympathiek, waardeert de eenheid van alles wat leeft, aangenaam, gevoelige minnaar/minnares, natuurlijk genezer, bijzonder genereus, onvoorwaardelijke liefde, vreedzaam.
Venus in heeft de volgende negatieve eigenschappen: martelaarsneigingen, te sentimenteel, zelfmedelijden, geen eigenwaarde, ontwijkend. Wanneer je het gevoel hebt dat je voornamelijk de negatieve trekken van jouw Venus-teken vertoont, dan mag je meer uiting gaan geven aan de positieve eigenschappen.
Email notificatie instellen
Top